Specialista na trestní právo Praha/ČR

Mgr. Marek Ambrož, zakladatel kanceláře, je advokát a specialista na trestní právo a právo financování se sídlem v Praze s působností po celé ČR.

We speak this languages, do not hesitate to contact us. First consultation is free of charge.

Neváhejte zavolat, první porada s námi je zdarma

Úvodem

Kauzy trestního práva mají na náš život největší vliv. Klíčové je proto najít dobrého právníka. Této náročné disciplíně, se nevěnuje mnoho advokátů. Pro mě je odjakživa boj o spravedlnost zásadním posláním mé profese. Poskytuji klientům právní pomoc již od přípravného řízení (včetně podání vysvětlení před policií) a zastupuji je dále před soudy všech stupňů. Služby poskytuji jako samostatný advokát. Cenné zkušenosti jsem získal letitou spoluprací s odborníky podílejících se na všech stadiích trestního řízení.

V rámci svého předchozího působení v předních mezinárodních finančních institucích jsem se podílel na celé řadě významných transakcí. Jsem zvyklý pracovat i se zahraniční klientelou, komunikace v angličtině patří k mé každodenní práci. Mám bohaté zkušenosti s podnikáním i mimo advokacii. Kromě zastupování v oblasti trestního řízení, vás spolehlivě zastoupím i ve sporech v oblastech občanského, rodinného a obchodního práva.

Proč do toho jít s námi?

 • DOSTALI JSTE SE DO POTÍŽÍ SE ZÁKONEM? DOPUSTILI JSTE SE PŘESTUPKU, JSTE OBŽALOVÁNI NEBO SE CHCETE DOMOCI SVÝCH PRÁV ŽALOBOU? JSTE ZTRACENÍ V BLUDIŠTI PARAGRAFŮ? NEDÁ VÁM TO SPÁT? HLEDÁTE SPRAVEDLNOST?
 • POTŘEBUJETE DISKRÉTNÍ PORADU A PRÁVNÍKA KTERÝ SE UJME VAŠEHO PROBLÉMU, TAK, ABY VÁM HO SKUTEČNĚ VYŘEŠIL. NEŘÍKÁME, PROČ TO NEJDE, ALE JAK TO UDĚLAT. Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, který najdete níže na těchto stránkách. Rychlost a racionální právní náklady patří do našeho světa.
 • ŘÍKÁ SE, ŽE SPRAVEDLNOST JE SLEPÁ, S NAŠÍM PŘÍSTUPEM JÍ POMÁHÁME OTEVÍRAT OČI.
 • Máme více než dvacetileté zkušenosti v poskytování právních služeb. S absolutní diskrétností a největší odborností zajišťujeme právní pomoc podnikatelským subjektům i privátní klientele. Dbáme na precizní expertizy a záleží nám na oboustranné spokojenosti. Díky naším pracovníkům jsme schopni zajistit komunikaci v angličtině, ruštině, polštině, italštině a španělštině. VĚŘÍME, ŽE BUDOUCNOST ADVOKACIE JE SPECIALIZACE, proto se zaměřujeme na to, co nám jde nejlépe.

Specializace naší kanceláře

TRESTNÍ PRÁVO

IN DUBIO PRO REO (V případě pochybností ve prospěch obžalovaného)

Našim klientům poskytujeme poradenství tak, aby bylo v souladu s trestním právem České republiky. Dále jsme jim nápomocni, pokud dojde k trestnímu oznámení, obvinění či obžalobě. Případně je zastupíme jako poškozené v rámci trestního řízení. Usilujeme o skutečně komplexní právní servis a působíme proto i v tomto nelehkém právním odvětví.
Zajišťujeme efektivní obhajobu a zastupování ve všech stádiích trestního i přestupkového řízení. Usilujeme, aby naše práce měla vyšší smysl a dávala nám naplnění. Váš případ s Vámi osobně rozebereme a pomůžeme Vám nalézt co nejlepší postup v trestním řízení, ať jste v postavení obžalovaného či poškozeného. Neváhejte se na nás obrátit. Úvodní porada s klientem je zdarma. Již po první schůzce budete vědět, na čem jste a jak ve Vašem případě postupovat dál. Žádný boj o spravedlnost pro nás není předem ztracený. Jsme profesionálové. V čem Vám pomůžeme: podat trestní oznámení, poradíme vám, jak se chovat při výslechu, nebo připravíme Vaší obhajobu. To vše na základě našich letitých zkušeností a s využitím všech dostupných legálních prostředků. Díky rozsáhlé sporové agendě umíme předložit argumenty, na které soudy slyší. Snažíme se vždy o co nejvyšší úspěšnost.

OBČANSKÉ PRÁVO, RODINNÉ PRÁVO A PRÁVO NEMOVITOSTÍ

Advokátní kancelář si klade za cíl poskytnout svým klientům skutečně komplexní služby, proto, mimo právních služeb spojených s podnikatelskou činností, jsme připraveni poskytnout našim klientům služby v celé šíři občanského práva, včetně řešení nelehkých osobních životních situací spojených např. s dědictvím či řešením otázek z oblasti rodinného práva, rozvodového práva a domácího násilí.
Advokátní kancelář se zabývá celou řadou otázek v oboru nemovitostí, jako jsou například nákup a prodej, development, výstavba a pronájem. Poskytujeme služby pro jednotlivé vlastníky i firemní investory, věřitele, developery, stavební společnosti, realitní kanceláře a společnosti zabývající se správou majetku.
Sepisujeme návrhy kupních smluv, zástavních, smluv o zřízení věcného břemene, smluv o výstavbě, podání na katastr nemovitostí zajišťujeme související vyjednávání a také koordinaci činností právního auditu (due diligence).
Poskytujeme poradenské služby nájemcům i pronajímatelům, tedy příprava nájemních smluv, výpovědí apod.
Ačkoli jsme přesvědčeni že smírné řešení bývá výhodnější, s každým se dohodnout nelze. NIKDO NEMÁ RÁD SOUDY, VŠICHNI SE ALE NĚKDY OCTNEME V SITUACI, KDY JE POTŘEBUJEME. Soudům se nevyhýbáme, ba naopak, cítíme se tam jako na domácím hřišti.

OBCHODNÍ A KORPORÁTNÍ PRÁVO

Poskytujeme služby v oblasti obchodních závazků, jako je sepisování všech typů obchodních smluv a rovněž smluv specifických, nepojmenovaných. Našim korporátním klientům poskytujeme služby ve všech fázích jejich vývoje a při všech jejich činnostech, včetně zajištění obecných právních záležitostí firem, pomáháme jim při převodech obchodních podílů společností a poskytujeme poradenství při restrukturalizaci existujících společností a jejich dceřiných společností.

BANKOVNICTVÍ

Mezi naše klienty patří mimo jiné finanční instituce regulované ČNB, dále pak firmy zabývající se nebankovními úvěry, jsme proto schopni poskytnout komplexní poradenství se strukturovaným financováním, zajištěním závazků a to nejen věřitelům, ale i potencionálním dlužníkům při vyjednávání s bankami ohledně získání financování jejich projektů. Rovněž se orientujeme v oblasti regulativní činnosti ČNB.

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Riziko neplnění závazků je problémem spojeným s každým podnikáním i s běžným životem a to nejen v období ekonomické recese. Toto riziko se snažíme pro naše klienty minimalizovat již samotným nastavením smluvních závazků za využití zajišťovacích instrumentů, sjednávání rozhodčích doložek a dalších nástrojů. Pokud však dojde k prodlení dlužníka s plněním jeho závazků, jsme schopni provést rychlé a sofistikované vymáhání těchto závazků a to díky zkušenostem a kvalitně nastavenou spoluprácí s externími exekutory, ale i např. detektivními kancelářemi.

PRACOVNÍ PRÁVO

Pracovně-právní problematiku považujeme za nedílnou součást téměř každé podnikatelské činnosti, protože je významným aspektem v obchodním úsilí našich klientů. Pomáháme zaměstnavatelům ve všech oblastech pracovního práva, navrhujeme pracovní smlouvy, manažerské smlouvy, dohody o zákazu konkurence, pracovní a mzdové řády, zastupujeme naše klienty v případě pracovněprávních sporů.

SMLUVNÍ PRÁVO

NEŘÍKÁME, JESTLI, ALE CO PODEPSAT.
Lidé si často myslí, že žádnou smlouvu nepotřebují. Chytrý problémy řeší a moudrý jim předchází. V případě sporu je dobře napsaná smlouva rozhodující. S našimi zkušenostmi vám pomůžeme napsat anebo zrevidujeme před podpisem vaše kupní, darovací, nájemní a jiné smlouvy, a tak vyloučíme případná smluvní rizika.

SPRÁVNÍ PRÁVO

Zastupujeme klienty i ve všech typech správního řízení.

Kontaktujte nás, nebo vyplňte formulář, ozveme se Vám co nejdříve.


Celé jméno *
e-mail *
Telefon *
+420
Hledat
  Zpráva pro nás *
  Odeslat

  Mgr. Marek Ambrož

  advokátní kancelář
  Advokátní kancelář Mgr. Marek Ambrož byla založena s cílem poskytovat klientům právní služby na profesionální úrovni. Od počátku se kancelář zaměřila na poskytování komplexních právních služeb a poradenství pro tuzemskou i zahraniční klientelu, doprovázené specializací na rozličné oblasti nabízených právních služeb. Spolupracujeme se spřátelenými advokátními kancelářemi, rozhodčími soudy, exekutory a odhadci. V případě potřeby jsme tak časově zcela flexibilní. Cílem a i jistým krédem advokátní kanceláře je poskytovat vysoce odbornou a zároveň rychlou právní pomoc maximálně přizpůsobenou specifickým požadavkům klienta.
  Naše hlavní oblasti činností zahrnují trestní a správní právo, všeobecné občanské a obchodní právo, včetně práva korporátního, práva nemovitostí, vymáhání pohledávek, bankovnictví, dědického práva, rodinného práva, pracovního práva, včetně zastupování v soudních sporech, rozhodčích řízeních a v řízeních před orgány státní správy ve všech výše uvedených oblastech. Postup kanceláře při řešení právních problémů se opírá o důkladnou znalost obchodních činností a potřeb klientů, což umožňuje nabízet promptní, vhodná a cenově efektivní řešení konkrétních záležitostí. Klient zde nalezne požadovanou právní pomoc odpovídající povaze jednotlivého případu a s přihlédnutím ke všem aspektům jeho potřeb i časovým možnostem.

  Kontakty

  • +420608706349
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Kontakty